Top 20 người có số điểm cao nhất trong chương trình Thử làm Sales cùng VinaPhone